Politika o privatnosti

Ovom Politikom privatnosti obezbjeđujemo da se lični podaci korisnika web stranice tapqo.co obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti kao i u skladu sa važećim odredbama – Opšta uredba o zaštiti podataka. Naša Politika privatnosti se primjenjuje na sve usluge čije korišćenje podrazumjeva obradu podataka o ličnosti i omogućava Vam da saznate kako obrađujemo lične podatke korisnika naših usluga kada koristite našu web stranicu tapqo.co.

Tapqo je posvećen zaštiti svih informacija koje sakuplja i čuva o Vama. Korisnici naše web stranice prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Tapqo sakuplja minimalnu količinu informacija o Vama u svrhu pružanja kvalitetne usluge. Politika privatnosti ukazuje na sve procese koji mogu rezultirati sakupljanjem podataka o Vama. Vaša posjeta našoj web stranici daje nam pravo za prikupljanje pomenutih informacija.

Tapqo može sakupljati sve informacije koje nam šaljete zavisno od tipa formulara koje popunjavate uključujući ime, adresu, broj telefona, faksa, e-mail adresu, kao i ostale podatke koje možete ostaviti na web stranici. Ostale informacije koje mogu biti zahtjevane u skladu sa promenama koje su naznačene na web stranici.

Tapqo koristi sakupljene informacije prvenstvano u svrhu obrade zahtjeva korisnika i posjetioca web stranice. Sve standardne mjere predostrožnosti se preduzimaju kako bi se spriječio neovlašten pristup ovim podacima. Od korisnika se može zahtjevati naknadna provjera identiteta kako bi informacije o nalozima bile potpune. Tapqo će povremeno slati newsletter na primarni kontakt e-mail, a korisnici imaju mogućnosti da se odjave sa ove mailing liste.

Tapqo ne razmjenjuje ni jednu informaciju o korisnicima sa trećim licima. Tapqo može koristiti informacije u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i obavještavanja o razvoju našeg biznisa. I u ovom slučaju korisnici imaju mogućnost da se odjave sa mailing liste. Ukoliko u nekom trenutku u budućnosti budemo primorani da otkrijemo sakupljene informacije trećoj strani (npr. državnim organima), o tome će korisnik biti obavješten i dati svoju saglasnost. Tapqo može povremeno objaviti informacije opšteg tipa trećim licima – na primer, broj posjetilaca web stranice koji su popunili neku online prijavu, ali pritom nikada neće uključiti informacije pomoću kojih bi se mogli identifikovati pojedinci, osobe koje su popunile pomenutu formu.

Tapqo garantuje da striktno primjenjuje sve standardne bezbjednosne mjere štiteći lične podatke sakupljene od svojih korisnika. Ovo uključuje, ali nije ograničeno sa: pristupom ličnim podacima sa lozinkom, ograničenim pristupom osjetljivim podacima, enkriptovanim transferima osjetljivih podataka poslatih od strane korisnika na Tapqo formama za prijavu, naručivanje itd. Ipak, mogu postojati propusti vezani za bezbjednost koji nisu pod kontrolom Tapqo-a.

Politika privatnosti web stranice tapqo.co može povremeno biti ažurirana, zato vas molimo da provjerite da li ste upoznati sa najnovijom verzijom. Potrudićemo se da postavimo informacije o datim promjenama koje se odnose na primjenu Politike privatnost najmanje 30 dana prije nego što ih primjenimo. Također, trebalo bi s vremena na vrijeme da provjerite i ostale uslove koji se odnose na vašu upotrebu internet stranice tapqo.co. Ukoliko nastavite da koristite web stranicu i usluge Tapqo nakon bilo koje nove verzije Politike privatnosti, podrazumjeva se da ste iste prihvatili kao važeće.

Za sva pitanja, zahtjeve ili pritužbe u vezi sa primjenom ove politike ili za ostvarivanje Vaših prava vezanih za zaštitu ličnih podataka možete se obratiti kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka: e-mail – info@tapqo.co, sa napomenom „Kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka“.

Scroll to Top